Av Martin Hedberg

Vanligen brukar man säga att klimatet är statistik på väder. Tex hur ofta det regnar, medeltemperaturen, vindar, hur ofta och stora olika extremvärden är osv.

Men om man inte vet något om vädret om ett år, hur an man då säga något om klimatet om tio år?

Jo, det som styr vädret är alla intrikata och komplicerade relationer i naturen. Från hur mycket solenergi som kommer till planeten till plankton till havsströmmar, glaciärer, pollen, sandstormar, växthusgaser, skogsbränder, jetvindar och allt annat som utgör det biologiska, kemiska, fysikaliska och geologiska system vi lever i.

Men man kan även titta på klimatet ur en annan, mer övergripande, synvinkel. Genom att jämföra hur mycket energi som kommer in till planeten med hur mycket som lämnar den så får man en bild av nettoskillnaden. Och den skillnaden, om det är någon, blir kvar på planeten och manifesteras på något av de sätt som energi kan beskrivas (värme, rörelse, kemiska bindningar…). Detta sammanfattas i något som kallas ”strålningsbalans”.

Om det netto blir kvar energi på planeten så kommer det att märkas i vädret. Det blir, i medeltal, varmare, blåsigare osv. Det måste inte bli det på alla platser hela tiden, men just i medeltal. Summan av alla förändringar utgör skillnaden i energi.

Det som avgör framtida klimatet är främst hur olika så kallade ”forcings” utvecklas. Dessa ”forcings”, eller krafter, driver strålningsbalansen. Kommer planeten att stråla ut energi mer energi än den tar emot eller tvärtom? Eller är det lika? De nu viktigaste ”forcings” utgörs av växthusgaser och aerosoler. Det här gör att man kan säga något om klimatet om tio och hundra år, trots att man inte vet hur vädret blir nästa sommar.

Mer växthusgaser gör att mindre energi strålar ut i rymden, dvs planeten blir varmare. (inkommande strålning påverkas bara i begränsad utsträckning eftersom växthusgaserna har ett fönster, är mer eller mindre genomskinliga, för det synliga ljuset där den mesta av solenergin är).  Och hittills har vi människor kraftigt ökat halten växthusgaser i atmosfären. Inte mycket tyder på att vi kommer att minska halten.

Aerosoler, eller partiklar, kan såväl värma som kyla. De påverkar såväl inkommande strålning som utgående. Aerosolerna är en joker. De kan utgöra kondensationskärnor som gör att det bildas mer moln. Detta kan i sin tur göra att det såväl regnar mer som mindre. Spontant tycker man kanske att mer moln borde ge mer regn, men många små molndroppar kan verka hämmande på bildandet av regn, tex kan de hindra solinstrålningen så att det inte bildas konvektion och regnskurar. Men på andra platser kan de vara det som gör att det faktiskt faller ut regn/snö.

Aerosolerna påverkar själva även strålningen. De kan vara vita och reflektera ljus eller mörka och absorbera. De ligger på olika nivåer i atmosfären. De är stora och de är små. Vissa absorberar vatten, andra stöter bort vatten. De påverkar förutom strålningen även såväl våra egen som djurs hälsa. De påverkar även växters tillväxtförmåga.

Hastigheten på klimatförändringarna beror även på hur olika former av återkopplingar (”feedbacks”) i naturen utvecklas. Det gäller såväl glaciärer som utsläpp av metan och koldioxid från naturen själv, tex från töande permafrost och metanhydrater (metan infruset i iskristaller på havsbotten) i havet. Även utsläpp av koldioxid från ett allt varmare hav påverkar halten koldioxid i luften.

Från att ha varit en fråga om hur vi skall minska våra individuella utsläpp, bli effektivare mm, så kommer fokus alltmer att handla om hur vi skall anpassa oss till klimatet som förändras.

Missförstå mig inte, många beslutsfattare har på goda grunder ambitioner att minska utsläppen. Men det var länge sedan som sådana åtgärder skulle kunnat medföra att vi undvek stora klimatförändringar utöver de naturliga som hela tiden pågår. Vi människor har sparkat igång stora processer som kommer att förändra planeten Jorden, och livet på Jorden, i grunden. Sett til våra dagliga liv kan det tyckas gå långsamt, men geologiskt är det en explosion vi bevittnar.

Parallellt med att minska utsläppen pågår ett omfattande arbete med att räkna på olika konsekvensscenarier och hur vi kan/bör förhålla oss till de risker som de medför. Det får konsekvenser på allt ifrån energisystem till livsmedelsförsörjning, extremväder, infrastruktur och försäkringar. mm.

/Martin

40 Comments

 • Det är makalöst att du kan vrida till saker så pass mycket som du gör hela tiden!! Jag har trott att du försöker få ut en politisk åsikt, men nu börjar jag faktiskt tvivla på att du förstår dig på själva fysiken bakom energitransporterna. Jag försöker förklara igen, lite tydligare denna gången.

  ”explosiv” betyder att det är väldigt lättantändligt. För att det ska bli bomben du beskriver krävs mycket riktigt stora halter, men det var inte mängden vi pratade om utan egenskapen.

  De delar av infrarödstrålningen som inte ligger i vattenångans, koldioxiden eller annan växthusgas spärrband går naturligtvis rakt ut. Däremot den som ligger i vattenångans och koldioxidens spärrband måste upp till tropopausen innan den har en chans att smita ut ur atmosfären. Förstår du att detta är ett svar på din kalla natt? Då har vi ändå postulerat att en vindstilla natt på marken (dvs det vi kan uppfatta som vindstilla natt när vi går ut) även skulle omfatta vindstilla i upp-/nedriktning i atmosfären och som vi inte alls kan uppfatta själv genom att bara titta upp i skyn. Det är ju inte alls säkert att det är vindstilla där bara för det är vindstilla på marknivån!

  Märkligt att jag undviker dina kommentarer? Vad menar du med det? Jag vidareutvecklade ditt resonemang, så det var definitivt inte ett undvikande. I och med att vattenånga är en flyktig gas med kort levnadscykel i atmosfären samtidigt som halten av den stiger med åren, så måste minst en av följande hänt:
  1. Utflödet minskat.
  2. Infödet ökat.

  (1) medför att kondensationspunkterna ska ha minskat kraftigt. Solaktiviteten och strålning från rymden påverkar tex detta, men just solaktiviteten har inte stigit de senaste 30 åren så där är effekten tvärtom. Har det försvunnit en massa andra kondensationspunkter på sistone? Hur får du till att koldioxid är ansvarig för någon av dessa orsaker?

  (2) kan ske på olika sätt, tex med vindar från vattenytorna på marken, eller från flygplans utsläpp, eller från metan som självantänder.

  Flygplans utsläpp beror på det och inte på halten CO2 i atmosfären.

  Om metan står för ett stort bidrag så kan man skylla på CO2 genom sambandet CO2 -> varmare -> islock över metankällor smälter. I och med att metan inte har så lång livstid blir detta inte bestående i det långa loppet. Samtidigt kan man fundera över hur stora metanutsläppen måste vara för att kunna påverka halten vattenånga nämnvärt.

  Vindar för idag givetvis upp vattenånga från vattenytan till högre höjder. Direkt ovanför en vattenyta är luften i princip alltid mättad med vattenånga. Någon tiondels grad varmare ger förstås att 100% relativ fuktighet är något mer mätt i vikt, men inget avgörande. Kvar blir alltså att vindarna upp/ned ökat så den kan transportera fukten dit upp. Vindarna drivs av temperaturdiffar. På marken har det som sagt blivit någon tiondels grad varmare. Det får inte vindarna att öka nämnvärt. Alltså måste det blivit kallare högre upp. Fast kallare luft gör det förstås svårare för vattenånga att komma dit upp. Hur som helst är CO2s inverkan ganska obetydlig. Om CO2 ökar borde övre luftlagren snarare bli varmare då fler CO2-atomer finns uppåt som kan stoppa utgående IR.

  Du kanske kan hitta på fler orsaker, men nu vill jag gärna höra en trovärdig detaljerad förklaring från din sida hur värmeökningen som CO2 mm genererar kan få fukthalten att stiga så mycket som det gjort. Vad är processen?

  Det må vara att en del läsare tycker våran dialog har ett visst underhållningsvärde, men om du kan prestera mer teknik/fysik i svaret skulle jag uppskatta detta betydligt mer än meningslöst munhuggeri som dina svar tyvärr alltför ofta innehåller på sistone.

 • Något arrogant svar Martin, vem har sagt att växthuseffekten inte skulle finnas? Det är din teori om hur den påverkas av mänsklig påverkan som är urvattnad och kan därför jämföras med homeopati. Intressant inlägg EJ, trodde också att Martin hade ett politiskt intresse men det verkar mer och mer som om det är som du antyder.

  Martin: Men om du accepterar att den finns och vetenskapen om hur den verkar, så måste du även acceptera att vi människor påverkar den.
  OK, vi är med på att växthuseffekten orsakas av koldioxid, metan, lustgas, freoner, vattenånga samt är återkopplad i naturen och kvantifierad genom vetenskapliga experiment. Men vissa tror inte att den påverkas av människans utsläpp av samma växthusgaser… Det är absurt. Det är absurt att förneka att en ökning av växthusgaserna med storleksordningen tiotals procent inte skulle kunna vara signifikant och istället hänvisa till ”man vet inte”.

  Homeopati är en pseudovetenskap inom kategorin medicin. Jag lutar mig mot verifierad, peer review, vetenskap inom fysik. Läs Science, Nature, PNAS osv. Men tror man inte på den så tryter förstås argumenten.

 • Martin, Om republikanerna vinner valet i USA , vilka konsekvenser får det för klimat arbetet att misnka och fasa ut kol , olja och naturgas??

 • Vänta ett slag här. Grundar sig hela ditt belägg för att koldioxid står för en stor del av klimatförändringen på att en ökning av 40% helt enkelt MÅSTE påverka ordentligt för att det ”känns absurt att inte tro på det”?!?

  Om vi nu antar att människan skulle stå för 100% klimatförändring i nutiden så är det rätt mycket vi ändrat i tiotals procent. Koldioxid är en växthusgas, javisst, liksom ozon, metan, vattenånga. Alla har ändrats mycket på sistone, men du borde ta dig en rejäl funderare på vikten av de enskilda, för de är helt olika, samt orsaken till att de ökar! Det är definitivt inte bara förbränningen av fossila bränslen som påverkar vår atmosfärs sammansättning och de andra orsakerna har också ändrats i tiotals till tusentals procent.

  Martin: Nej det gör det inte.

  Ja, jag har studerat vad folk har forskat kring hur mycket de enskilda förändringarna har bidragit. Respektive vad som orsakat förändringarna.

 • Bra att du läst om hur mycket de olika förändringarna har bidragit med. Då kanske du kan svara på frågan i mitt inlägg från 3 oktober.

  Martin: Relativt till andra frågeställare så har jag lagt mycket tid på att besvara just dina funderingar och påståenden. Men jag ids faktiskt inte förklara och gå i polemik kring allt. Känslan är också att vi inte kommer så mycket längre.

  Jag vill även prioritera andra frågeställare som många gånger fått stå tillbaka och vars frågor och påpekanden inte fått den uppmärksamhet de förtjänar.

 • EJ,

  Vad gör att du är så inriktad på att ifrågasätta CO2s egenskaper och betydelse för den pågående globala uppvärmningen?

  Varför ägnar du det så mycket tid och energi?

 • ted, därför jag gärna vill veta hur det fungerar och ju mer jag studerar temat ju mindre verkar koldioxiden spela för klimatförändringarna. Då upprör det mig att folk som Martin står och propagerar att klimatförändringarna kommer att leda till katastrof och ska vi stävja klimatförändringarna måste vi minska koldioxidutsläppen.

  Om nu klimatförändringarna är lika hemska som domedagsprofeterna siar så är det otroligt allvarligt att skylla på fel orsak. Det är som att skylla en farsot på häxor och bränna dem på bål istället för att hitta orsaken och göra något åt den.

  Men titta på din egen fråga ted. Varför ställer du den till mig? Varför ställer inte samma fråga till Martin? Han lägger ned mer tid än mig genom att springa runt och hålla föredrag. Rent krasst kanske man kan säga ”Jomenvisst, han tjänar pengar på det.”.

 • Martin, varför erkänner du inte att du inte kan svara på min fråga istället för att komma med en bortförklaring om att du inte ids gå i polemik eller har tid?

  Den här frågan saknar ett vetenskapligt svar, vilket jag också har poängterat flera gånger förr. Även IPCC säger att det saknas grundforskning inom detta område. Du hävdar gång efter annan att vetenskapen har ett svar och vet hur allt fungerar. No further comments!

  Martin: Jag kan svara på dina frågor, men:
  a) det tar lång tid eftersom du ibland kommer med påståenden som antingen är felaktiga (dvs kräver att jag förklarar mer än du frågar efter), eller dåligt uttryckta vilket gör att jag misstolkar dem.
  b) du nöjer dig inte med mina svar.
  Det blir en evighetsmaskin som tar tid och kraft från andra som också förtjänar uppmärksamhet.

  Bli därför inte förvånad eller besviken om jag inte ägnar just dina kommentarer/frågor samma uppmärksamhet som tidigare (du har ändå skrivit ca 150 kommentarer och fått merparten besvarade).

  Och ni andra: Tolka inte ett uteblivet svar från mig som att jag håller med kommentatorn. Vare sig det är ”EJ” eller någon annan.

  Därtill misstänker jag och uppenbarligen många andra att du, vid sidan om din vetgirighet, främst är intresserad av att sprida känslan av att det mest är tvivel och okunskap inom klimatvetenskapen.

  Ett sätt för mig att visa vad som är tvivel och vad som är mer solid kunskap är att beskriva hur delar av klimat- och vädersystemen fungerar. Men jag gör det hellre utifrån egna intryck av vad som kan vara redaktionellt intressant än på basis av vad du påstår dig inte förstå.

  Om du verkligen är intresserad av att förstå hur klimatsystemet fungerar så råder jag dig att söka dig till en universitetsutbildning inom området. Vi vet ju inte vilken bakgrund du har, men du kan ju börja med att ta en grundexamen. Därefter kan du ansöka om att disputera. Det tar ett par år, men det är givande att studera på universitet. Och tänk så många experter du kommer att möta som kan svara på dina frågor!

 • Skogsdöden visade sig bara vara en myt, på 80-talet hette det vetenskapliga fakta. Då jag sålde hälsokost trodde varannan kund att grisar inte svettas. Vi får nog se vem som hade rätt eller fel tids nog, angående lite växthusgaser.

 • Okej. Vad blir nästa miljöhajp?
  Nåt skall väl alla ”forskare” göra när det här ebbar ut?
  IPCC har bevisat sin inkompetens så många gånger så det gäller nu att begränsa skadan av vad dessa åstadkommer varje dag.

  Den här videon är mycket bra då den samlade alla tabubelagda argument i en enda fantastiskt och välgjord dokumentär.

  The Great Global Warming Swindle, av Channel 4 (Från UK, relativt gammal nu men mycket sevärd!) Helt säkert har vår väderexpert Martin en del åsikter om den. Mycket nöje:

  http://video.google.com/videoplay?docid=-5576670191369613647

  Jag ser så mycket politik runt hela AGW. Jag tror per instinkt oftast bara på den som INTE vill hålla med den stora massan. Jag tror också att vädret skiftar och klimatet skiftar. Inte säker alls på att människan är boven.
  Samtidigt står här plötsligt tusentals med klimatforskare /-experter som vet ALLT om hur jättesystemet Atmosfären funkar. Och var kom alla dessa experter ifrån helt plötsligt?

  Channel 4-filmen visar hur komplext systemet är. Den visar att politik och vilja INTE är samma sak som mångfaldigt bevisade teorier = vetenskap. Och bevisar också att Al Gore är den största muppen på jorden.

  Nästa hajp är Plötslig Manetdöd-hot, tippar jag. Döda blötdjur i allt som går att dricka, överallt. (Och det är ditt fel, människa, fy skäms.)
  Med ofantliga skattetransfereringar i världen som följd.

  Mikael Eriksson
  Göteborg

  Martin: Hej Mikael. Så när ”den stora massan” tror att något är på ett speciellt sätt, då tror du tvärt om?

  Din ståndpunkt rörande klimatförändringar är samma som den stora massan av vetenskapsmän hade fram till omkring 1950. Då var det bara ett fåtal som insåg att vi påverkar klimatet och vilka konsekvenser det kan få.

  Det du gör är alltså att ta en gammal och, vetenskapligt sett, förlegad syn på världen. Det har som bekant hänt en del sedan 50-talet.

  När det gäller filmen du hänvisar till så har den blivit sågad många gånger, både av oberoende forskare och av personer som själva framträder i filmen. Deras citat har klippts ihop för att bilda ett sammanhang de inte står för.

  Du säger att du inte gillar när politik blandas in i vetenskap? Filmen du hänvisar till är politik och oventenskap.

  Filmen är propaganda, dvs den har en agenda, syfte är att påverka, inte att informera. Den har briser i saklighet, är i vissa avseenden falsk och den är kraftigt vinklad.

  Syftet med filmen är att folk skall få bilden att klimatförändringarna inte kan vara orsakade av koldioxid. Men vad skulle det vara istället? Man ger därefter en vag antydan om det kanske är solen. Hela poängen med filmen är att man skall trigga igång känslor och åsikter ungefär i stil med vad du själv presenterar ovan. Precis som propaganda gör när den är riktigt verkningsfull.

  Det bär mig emot (min instinkt säger nej) att publicera en kommentar som länkar till propaganda. Men jag gör det ändå. Jag hoppas bara att de som ser den inser vad filmen egentligen står för och inte låter sig luras.

  Det kan vara bra att läsa lite bakgrund om filmen innan man ser den, tex:
  CSIRO,
  Real cliamte

  /Martin

 • Jag har också sett den där filmen för väldigt många år sedan och jag tänker inte försvara innehållet. Den är dock skriven i en tid då ”alla” visste att koldioxid var den enda klimatboven, och de övriga inte vågade uttala sig alls av rädsla för repressalier i form av utfrysning från branschen.

  Men du är för dråplig Martin. Först kritiserar du filmen som propaganda och ovetenskaplig och sedan kör du sjäv på i samma spår! Kommentaren ”Syftet med filmen är att folk skall få bilden att klimatförändringarna inte kan vara orsakade av koldioxid. Men vad skulle det vara istället?” visar bara din arrogans för klimatproblematiken. Du har bestämt dig för vilket svar som passar din ideologi och då gör skygglapparna du har satt på dig att det inte kan eller skall finnas något annat svar.

 • Hej Martin,

  det jag vänder mig emot är hur hela denna AGW teori har förts fram. Till exempel kom ju från Hollywood en (eller var det två) katstroffilmer där städer svämmades över av jättevågor. En isbjörn hängandes på isflak som om det vore det sista den skulle hänga på, kablades ut. Möjligheten att segla genom Nordostpassagen kablades också ut, som ett bevis på oåterkallelig miljöförstöring, även om det finns mängder med reseberättelser från hundratalet år sedan då det var rutin att segla där. Katastrof?
  Al Gore gör ju (naturligvis) allt i sin makt för att underblåsa CO2-paniken. Det skulle jag också göra, om jag var miljardär och investerat det mesta jag hade i solfångarindustri och allt möjligt. Förvisso bra, men som förespråkare måste man se att han har en egen agenda (pengar) bakom sina uttalanden. Vill han bli president så är han ju inte dummare än att han hoppar på AGW tåget för att få folket med sig.

  Sammanfattningsvis blir det lite för mycket för en person som jag som studerat frågan på hobbybasis.
  Jag anser att alla människor bör hålla en sund skeptisk och granskande hållning till allt som basuneras ut som vetenskap. Håller det, då är det vetenskap.
  Men du envisas med att kalla allt som inte passar din världsbild för propaganda.
  ”Så när ”den stora massan” tror att något är på ett speciellt sätt, då tror du tvärt om?” frågar du. Ja, självklart är jag lågintellektuell och allmänt motvalls. som du försöker insinuera (?). Jag försökte få fram att kollektivt panikbeteende i flockrörelser bör undvikas så långt det går. Jag gör det genom att först läsa på och agera balanserat. Men det läste hade du inte möjlighet att läsa in mellan raderna.
  Filmen jag hänvisar till har inte många minuter på sig att fånga och förmedla budskapet. Självklart blir metoden för filmmakarna att lyfta flera tillkortakommanden hos AGW förespråkarna, och presentera dem. Du ser direkt livsfarlig propaganda. Förslår att du ser det som en motvikt som kommit från AGW-håll under alla år. Ingen brist på ren propaganda där inte.
  Informationen som hänvisas till i filmen finns på annat håll, och den intresserade kan tar reda på var. På så vis fyller den sitt syfte. Läs gärna på wikipedia om filmen. Totalsågad är den definitivt inte.
  Stockholmsinitiativet har du säkert inte missat heller och jag antar att du också lämnar denna länken orörd: http://www.theclimatescam.se/

  För övrigt kan en gammal student av Vetenskaplig Metod se att ”konsensus” fått en härlig renässans i AGW-förspråkarnas kölvatten. Försök att doktorera i valfritt ämne genom att hänvisa till att det råder konsensus (lika tyckande om något som inte är bevisat) i rummet bland opponenterna och försvarna!
  VETENSKAP bygger på att teorier och modeller bevisas genom upprepade försök med samma utfall. ”Konsensus råder” har blivit ett mantra bland AGW-folket. Jag blir så trött. Konsensus hör inte hemma här. Bevis gäller. Det blir inte mer vetenskapligt belagt därför att 55% bestämt sig för något (konsensus), 45% inte håller med, och inget är de facto bevisat?
  Men konsensus råder ju? Minsann…!

  Mvh, Mikael Eriksson

  Martin: Jag lutar mig mot vad forskarvärlden säger. Studera tex PNAS, Science eller Nature där vetenskapliga artiklar presenteras. Det kanske låter pretentiöst, men det är där man finner den senaste kunskapen. Eller kolla in vad universitet och högskolor lär ut.

  Att du hänvisar till att ”AGW-teorin” lyfts fram av såväl Hollywood som Al Gore på ett inte alltid så lyckat sätt betyder ju inte att forskarna har fel, eller?

  Som kontrast till din länk vill jag lyfta fram Uppsalainitiativet, http://uppsalainitiativet.blogspot.se/ som nyanserar bilden.

  När forskarna i IPCC säger ”vi är mycket mycket säkra…” (över 99%), då presenteras det som att ”det finns fortfarande en liten chans att människan inte påverkar klimatet”. Då några något år senare säger att ”det råder konsensus” då blir de sågade för det istället.

  Appropå ”balanserat”, det är inte alltid så att sanningen ligger någonstans mittemellan två uttalanden. Det här är en fälla som framför allt många journalister faller i. Det är fångat rätt så bra i en seriestripp från en blogg som heter ClimateBites.

 • konstigt. först skulle vi brinna upp pga av växthuseffekten, när den kom av sig så kan vi räkjna med mer nederbörd. Bra att det går att anpassa sig. Hwta ever. Jag bryr mig inte alls, jorden räcker väl till mig.

 • Conny, om du inte bryr dig alls , varför skriver du här då?
  Jag tror du bryr dig men är en smula orolig men vill inte medge det.Det är vanligt och många gör så. Jag tror vi lite till mans vet att det ligger riktigt illa till med framtiden pga stora utsläpps kommande konsekvenser.

  Jag hoppas verkligen inte att Romney som är en religiös person som ej respekterar vetenskap och fakta får makten. Då ligger vi alla riktigt pyrt till är jag ärligt talat rädd för…

 • Ted, du har rätt. Om USA får en tok som Romney vid rodret ja då kan vi inte blicka mot USA för råd och lösningar på detta . Hans son har ägande i den för valet helt avgörande staten Ohios röstmaskiner. detta är verkligen rena tragi komedin.. rösterna kan bli felräknade med flit pga detta.
  Här är detta förklarat på en begripligt sätt.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: