Tag - Bondepraktikan

Bondepraktika, mer kultur än meteorologi, men ändå någon form av guidence.