Karolinska Institutet

Föreläsning för läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm