Tag - Geopolitik

Säkerhetspolitiska konsekvenser av klimatförändringar, förhandlingar, strategier, anpassning, energiutvinning mm.