Allmänt om juni

Namnet kommer troligen från den romerska mytologin. Dess högste gud var Jupiter, som härskade över himlavalvet och rådde över vädrets makter. Hans hustru var JUNO, som var de gifta kvinnornas gudinna och som fått ge sitt namn åt månaden. Den äldre svenska benämningen är Sommarmånad. Den meteorologiska definitionen för ”sommarmånad” är att månadens medeltemperatur skall vara över 10 grader. Detta gäller för juni i praktiskt taget hela landet. Det är endast allra längst i norr och den högre terrängen i fjällkedjan som inte uppfyller det här kriteriet. Statistiskt sett är…