Archive - december 2014

Något varmare något snabbare än prognosen

Uppföljning ensembler Frösön

När vi nu har vi observationsdata för lite drygt två dygn av temperaturen på Frösön så ser man att det blivit varmare snabbare än vad ensemblerna förutspådde. Vi ligger delvis utanför, delvis precis i övre kanten av dem.

Uppföljning ensembler FrösönNåväl, det är också lite som Anders Persson sade i en kommentar igår. Jag har spänt bågen lite för hårt när jag bara har ett spann på +/- 1 grad så långt i framtiden som två dygn. Det är egentligen felmarginalen för observationer inom ett och samma område (jämför själv med två termometrar i skuggan några tiotals eller hundra meter från varandra).

Anledningen till att jag valde ett snävt intervall, direkt från modellerna, och inte lade på en meteorologisk bedömning var att jag ville renodla försöket. Om man lägger till lite kunskap och erfarenhet så kan man förbättra prognoserna ytterligare.

Hur är det då med ”felen”? Tag tex den senaste punkten som låg utanför intervallet, den kl 01 i natt (tisdag 30 dec kl 01): Medelvärdet av ensemblerna var +2,0. Intervallet för ensemblerna låg mellan +0,5 och +2,8 grader. Det blev +2,9 grader. Detta på en prognos två dygn i förväg. Inte så illa trots allt.

Hur som helst så rullar försöket vidare.

Värt att notera är att modellerna helt korrekt har fångat det stora och snabba skiftet från kallt till milt väder, en temperaturökning som på en del platser i Norrland var en grad varmare per timme under ett dygn.

Nu följer en period med lite mindre växlingar, men fortfarande lika intressant väder: Temperaturer över noll grader, fukt och regn/blötsnö som fryser på alla kalla ytor.

Från Nyårsdagen skall det bli kallare igen, dock inte lika snabbt eller mycket som det blev varmt igår.

/Martin

Så mycket varmare blir det på Frösön kommande dagar

Uppföljning temperatur Frösön

Det är lika bra jag säger det på en gång: Jag sticker ut hakan, jag gör en prognos och följer upp den med verkliga observationer. Eftersom jag publicerar prognosen nu så har jag ingen möjlighet att i efterhand välja ”rätt” situation. Jag gör ungefär som jag gjort tidigare år ungefär vid den här tiden.

Den här gången väljer jag temperaturen på Frösön/Östersund.

Uppföljning temperatur FrösönJag väljer en tidpunkt när jag vet att det kommer ett markant skifte i vädret: Det blir liksom lite mer intressant då än när vädret är lika från en dag till en annan. Som ni ser så förväntar jag mig att temperaturen skall stiga raskt kommande dagar, plana ut och sedan falla tillbaka något under nyårsdagen.

Jag skall redan nu också poängtera att det inte är Jag som gjort prognosen. Det är det Europeiska vädercentret ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) som har gjort prognoserna. Jag har däremot valt situation och skapat grafiken. Jag har utgått från modellkörningen kl 00 utc den 28 dec 2014.

Prognoserna är en samling av många (ca 50) prognoser, en ensemble. Prognoserna visar alla på lite olika utveckling av temperaturen. Det jag illustrerat är dels medelvärdet var 12:e timme (den orange linjen), dels ett spann som fångar 9 av 10 av prognoserna (det lila/blå/gröna fältet).

Jag har använt modelldata/prognoser för var 12:e timme och helt enkelt dragit en rät linje mellan dessa. Jag vill poängtera att den verkliga temperaturen inte rör sig linjärt mellan 12-timmarsstegen. Man kan tex förvänta sig att den lägsta temperaturen inträffar någon timme efter soluppgång, något som varken fångas av modelldata kl 01 eller 13. Jag har trots detta gjort en linjär interpolation, detta för att göra grafiken lite tydligare. Vid uppföljningen bör man därför fästa mer vikt vid temperaturerna kl 01 och 13 än på mellanliggande tidssteg.

Jag kommer att följa upp prognosen genom att fylla i den faktiska temperaturen på Frösö flygplats (svarta cirklar) var tredje timme. Om ensembleprognoserna håller så skall 9 av 10 punkter ligga innanför fältet.

I detta exempel förväntar jag dock mig att minst 8 av 10 gör det. Anledningen till något lägre krav/förväntningar är främst förenklingen att interpolera temperaturerna mellan kl 01 och kl 13 med en rät linje.

Som synes så börjar vi i uppförsbacke med två datapunkter utanför prognosen redan från start. 😉

Nu är ju dessutom väder så mycket mer än Temperaturen på en ort. Man kan göra motsvarande för vindar, nederbörd och molnighet. Men jag väljer temperatur för att den är lätt att verifiera och för att de flesta berörs av den på ett eller annat sätt.

/Martin

PS. Själv är jag lite bekymrad över att värmepumpen i stugan inte levererar den värme som den skall. Men det är fantastiskt bra dels att kunna övervaka temperaturen i stugan med sensorer och telefon/internet, dels att man har trevliga grannar som man kan be åka över och se över värme/vattensystemet. 🙂 DS.

20 till 30 grader varmare på ett dygn!

Mildare väder

Den stora väderhändelsen under julen var att det blev vinter i hela landet. I stora delar av Norrland har det dessutom varit mellan -20 och -30 grader och det kalla vädret håller i sig ett par dagar.

Till och med måndag.

Sedan blir det… varmt. Västliga vindar slår igenom i Norrland och temperaturen stiger till ett par plusgrader under tisdagen!

Mildare väderFörutom att det är en mycket stor förändring på kort tid så kan det komma att skapa såväl problem som vackra naturfenomen. Problem tex i trafiken när fuktig luft kondenserar på kalla vägbanor och trottoarer vilket skapar is och halka. Naturfenomen när is kondenserar på tex träd och skapar isbark. Blir isen tjock så tynger den ner träden.

Hur som helst så kommer det att bli ett markant omslag i vädret. Men till nyår så blir det lite kallare igen, i alla fall någon minusgrad i Norrland.

/Martin

Kallare i julhelgen

Julafton 2014

Vinterkylan är på väg att koppla ett grepp om Sverige. Nåja, det kommer att hålla i ett par dagar i alla fall.

Först julafton: Det kommer att snöa lite av och till i mellersta Norrland och tidvis regna i Götaland. Vi får stora skillnader i temperaturer, från -25 grader i Norrbotten till +5 i Skåne. Gränsen kring 0-grader går mellan Götaland och Svealand. Under kvällen sjunker temperaturen och det blir minusgrader även i Götaland.

Julafton 2014Snöområdet som under dagen berör Norrland rör sig söderut och ger under natten mot juldagen snö i östra Svealand. Tillfälligtvis blåsigt främst över Roslagskusten i samband med detta.

På torsdag, Juldagen, blir det minusgrader i hela Sverige. Det blir snöbyar i fjällen och tidvis även på Gotland. I övrigt rätt så klart väder då kall och torr luft dragit ner med nordliga vindar.

På fredag fortsatt kallt och klart väder eller i växlande molnighet. En del snöbyar i fjällen.

På lördag blir det lite mildare i Götaland. Ett nederbördsområde drar förbi södra Skandinavien. Som prognoserna ser ut idag så kommer det att ge snö eller regn i Götaland.

God Jul!
önskar Martin

Steg för steg till Julafton

Vädret steg för steg till julafton

Dag för dag närmar vi oss julafton. Istället för att göra fem traditionella väderkartor så gör jag istället en där jag, steg för steg, beskriver vad som händer i vädret. Förvisso kan jag då inte få med alla detaljer på alla platser. Men eftersom vädret snarare är förändringar av systemet, låt vara genom detaljer, så är det rätt så relevant att börja med att måla med en bred pensel.

Om det i Gävle börjar snöa klockan 03 eller 06 på måndag spelar inte bara mindre roll, det är också något som man idag fredag inte skall lägga så stor tonvikt vid. Det viktiga är att det kan snöa i Gävle på måndag. Lägg därtill alla andra städer och hur vädret skiftar där timme för timme…

Nej, bättre då att dra de stora dragen för att skapa en förståelse för väderutvecklingen. När man har det kan man grotta ner sig  detaljer allteftersom.

Vädret steg för steg till julaftonSå här ser det ut:

1. På lördag fördjupas ett lågtryck över Finland/nordvästra Ryssland. Det blir klart och lite kallare väder i södra och norra Norrland samt Svealand. Götaland får mer moln och något regn.

2. Lågtrycket över Finland/Ryssland gör att det på söndag drar ner kalluft över hela Sverige. I stort sett hela landet får minusgrader. Något snö i mellersta och södra Norrland, annars mest uppehåll i övriga landet.

3. Sent på söndag/natten till måndag så drar ett nederbördsområde in över västra Götaland/Svealand. Under måndagen fortsätter det österut. Någonstans i Svealand är gränsövergången där det blir snöblandat regn. I dagsläget ser det ut som att det blir snö från Värmland-Närke-Södermanland och norrut. Efterhand uppsprucket molntäcke i söder, men det fortsätter att snöa i Norrland.

4. På tisdag ligger det kvar en del moln och snöfall över norra Norrland. Ett lågtryck fördjupas över Storbritannien och rör sig mot södra Sverige.

5. Natten till Julafton drar lågtrycket in över Svealand. Det blir övergående regn Götaland, i övrigt växlande molnighet. Eftersom tidtabellen är osäker så här långt i förväg kan det mycket väl vara så att lågtrycket drar söder om landet, kommer tidigare eller senare. Det måste alltså inte regna just på julafton i Götaland. Men temperaturen ser fortfarande ut att hålla sig över noll grader i stora delar av Götaland, omkring noll i Svealand, ett par minusgrader i Södra Norrland och flera minusgrader i Norra Norrland.

Juldagen och dagarna som kommer därefter blir det kallare.

Snö på julaftonHuruvida det blir en vit jul är fortfarande osäkert för stora delar av Svealand. Skall jag tippa för tex Mäladalen (som ligger i gränszonen) så tror jag i alla fall att nederbörden på måndag-tisdag faller ut som snö och att det därefter är temperaturer kring noll grader. Det skulle alltså betyda en vit jul. Men det är inte någon jättebra kvalitet på snön utan kramsnö som töar underifrån på många platser.

Trevlig helg, vi följer utvecklingen.

/Martin

Här blir det snö på Julafton

Vit jul 2014?

Det är väl bara en riktigt stor storm som skulle kunna bräcka frågan ”Blir det snö till Jul?” i popularitet just nu.

Jag har givetvis kollat alla upptänkliga prognoser för att kunna bringa lite klarhet i frågan. Först och främst måste det påpekas att det är olika beroende på var man avser i landet. Detta är en självklar fråga, men eftersom löpsedlar målar med såväl bred som grovkornig pensel så måste det påpekas fler än en gång.

– Det finns redan snö i halva Sverige.

Men okay, i Götaland, Svealand och södra/östra Norrland är det fortfarande barmark.

Vit jul 2014?Snötäcke den 16 december samt sannolikheter för snötäcke den 22 december. Därefter kommer frågan om snön ligger kvar till Julafton.

Så här ser det ut kommande dagar…

– Fram till och med fredag så är det lågtryck på Atlanten som styr vädret i Sverige. Det ger oss ”varannandagsväder” med regn/snö/klart väder och övervägande sydvästliga vindar. I Norrland, Dalarna och Värmland ett par minusgrader, Götaland och resten av Svealand 4-8 plusgrader (!).

– På lördag sker en omläggning av väderläget. Istället för lågtryck på Atlanten så blir det ett lågtryck över Kolahalvön som styr vädret.

– På söndag drar kallare luft ner över landet med nordliga vindar. Temperaturen sjunker. Frågan är hur nära noll det blir i söder.

– På måndag den 22 dec, passerar ett nederbördsområde Skandinavien. Det faller ut i form av snö i större delen av landet, men Götaland får regn eller snöblandat regn.

I början av nästa vecka fortsätter det att vara kallt, men det pendlar kring noll grader i södra Sverige. När det gäller snöläget, där det idag inte är snö, inför jul så hänger det således på tre saker: 1. Blir det nederbörd på måndag. 2. I vilken form faller den ut? 3. Kommer den att ligga kvar?

Jag bedömer att det troligen blir snö på marken från Värmland-Dalarna-Gävleborg och norrut. Med ”troligen” menar jag 80% sannolikhet.

För övriga Svealand och inre Götaland kan det möjligen vara vitt på marken, såväl den 22:a som 24:e december. Med ”möjligen” menar jag 50-50.

För Götalands kustområde ser det inte ut att bli någon snö som ligger kvar (<20% sannolikhet).

Nåväl, om inte annat så ser det ut att bli ytterligare någon grad kallare till Juldagen.

/Martin

Därför är det bättre att sända live

Martin Hedberg Live Aftonbladet TV

Godmorgon.

Nu har vi kommit igång med regelbundna vädersändningar i Aftonbladet Morgon-TV. Igår och idag har jag gjort sändningarna utomhus. Det känns mest relevant. Det är lite knepigt att ljussätta och jag har inte heller någon koll på när kontrollrummet lägger ut min grafik eller vilken grafik som ligger ute. Men det fungerar.

Vi jobbar på att skapa ett system där jag kan växla bilder själv, även när jag sänder från annan plats än studion. När jag är i Aftonbladets studio så är det jag som växlar bilder från min egen dator. Det gör att jag även kan låta dem tona över i varandra samt att jag kan visa animeringar.

Det är inte så att kontrollrummet inte kan göra det, men det är givetvis knepigt för dem att veta vad jag tänker tala om, såväl i studion som när jag sänder ute. Och jag vill i möjligaste mån undvika att komma med övertydliga instruktioner. Därför försöker jag minimera antalet bilder och följa någon form av logisk ordning. Det är dock inte helt enkelt eftersom vi inte har något manus, jag replikerar på infall och spontana repliker från programledaren.

Det är så jag vill att det skall vara, spontant. Jag gillar även livesändningar bättre än bandade. Man är helt enkelt lite mer på tå när det är direktsänt och resultatet blir bättre när man är medveten om att man inte kan göra en omtagning.

Att sändningen därefter repriseras som inslag är inget problem. Jo, på ett sätt: Medan vi sänder live måste jag tänka på att det skall finnas en in- och utgång så att en redigerare kan klippa materialet så att det kan sändas fristående.

Hur blir det då till jul, snö eller inte och var? -Jag återkommer med sannolikheter och resonemang.

/Martin

Storm på fredag-lördag

Storm på fredag-lördag

De senaste dagarnas prognoser har relativt konsekvent pekat på att det blir oväder i Götaland och Svealand under fredag och lördag.

Ett lågtryck håller i skrivande stund på att bildas  långt ute på Atlanten. Med hög hastighet närmar det sig oss som en liten krusning. Men när det kommer in över Danmark sker en snabb fördjupning av lågtrycket och vindarna ökar. I dagsläger ser det ut att kunna bli storm, eller möjligen orkan, i byvinden i samband med att lågtrycket drar in över västra Götaland.

Storm på fredag-lördagLågtrycket och de kraftiga vindarna kommer att röra sig österut över landet. Det gör att Västra Götaland får det som mest blåsigt under avslutningen av fredagen, medan man i östra Götaland och östra Svealand får de kraftigaste vindarna under tidiga lördagen och fram till lördag mitt på dagen. Själva riktningen på vindarna kommer även att variera då lågtrycket passerar.

Om, för det finns fortfarande ett om, vindarna blir så kraftiga som prognoserna visar så gäller det att redan idag och i morgon förmiddag plocka undan saker som kan förstöras eller flyga iväg. Skog och annat kommer möjligen att ta stryk, men det är inte så mycket vi kan göra åt det. Men däremot tex trampoliner, presenningar, byggmaterial mm får lätt lyftkraft och drar iväg i kraftig vind.

Även om det blåste en hel del, såväl storm som orkan i byarna, tidigare i veckan så ser det här ut att bli kraftigare. Återstår att se var och vilken nivå vi hamnar på.

/Martin

Så drar Tyfonen Hagupit in över Filippinerna

Hagupit stormtrack

Den tropiska cyklonen Hagupit har minskat något i intensitet, men är fortfarande en mycket kraftig tyfon som set kommande dygnet rör sig in över Filippinernas östra kust. Hagupit färdas fortfarande över relativt varmt vatten, 29 grader, vilket föder den med energi. (”Tropisk cyklon” är ett samlingsnamn på det som i Asien kallas Tyfon och runt Amerika kallas Hurricane. Jag använder bägge uttryck.) ”Hagupit” betyder slag eller piskrapp. Lokalt har tyfonen fått namnet ”Ruby”.

Grafiken nedan är hämtad från NOAA:s Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, GFDL. där man beräknar olika utveckling av extremväder som tex tropiska cykloner. Bilden nedan visar ensembler, olika modellkörningar, över var centrum på cyklonen kan komma att röra sig. Som synes så kan man inte veta exakt hur den utvecklas eller var den kommer att vara. Men man kan beräkna sannolikheter.

Hagupit stormtrackAnledningen till att Hagupit avtagit i styrka är en kombination av ökad vindskjuvning samt att den genomgått en ”eye-wall change”, dvs att molnväggen i dess öga har upplösts samt ersatts av en molnvägg med större diameter. Denna process gör att cyklonen tappar lite kraft, men den kan å andra sidan återkomma med större kraft när den nya strykturen har etablerats.

Det är bara tretton månader sedan tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna (den 7 november 2013). Haiyan var en mycket kraftfull cyklon som lämnade stor förödelse efter sig. Förutom 7300 saknade eller omkomna människor så blev de materiella skadorna omfattande. Haiyan var en av de kraftigaste tropiska cykloner som registrerats.

Windspeed HagupitDet är oundvikligen så att alla cykloner i detta område kommer att jämföras med Haiyan. Precis som cykloner på amerikansk mark kommer att jämföras med Katrina och Sandy. Det är dock lite orättvist eftersom det skapar intrycket av att ”är den inte lika kraftig som Haiyan/Katrina/Sandy så är den väl hanterbar”.

En annan attityd är ”men de är väl vana vid cykloner där”. Det är inte riktigt som att vi i Sverige är vana vid snöfall och minusgrader. Dessa cykloner är inget man skottar undan medan de händer eller anpassar sina kläder för. Det handlar om att evakuera människor och att återuppbygga samhällen efter cyklonens framfart. Den flodvåg på över 6 meter som drabbade Tacloban i fjol saknade motstycke och var inget som man på något sätt var vare sig van vid eller förberedd på.

Även om cyklonerna mäts i vindstyrka så är det inte bara den höga vindhastigheterna som skapar förödelse. Med dem kommer en svallvåg och höga vågor som i princip kan upplevas som en havsnivåhöjning. Beroende på hur flack eller brant havsbotten övergår från djuphavet till kusten så bryter vågorna respektive tränger upp på land på olika sätt. Flodvågor på 3-4 meter beräknas längs med kusten, men beroende på kustlinje och terräng så kan flodvågen bli ännu högre.

Prob precipitation HagupitByggnader bryts sönder, träd välter och grödor och jordbruksmark förstörs av såväl saltvatten som kraftigt regn. Kraftigt regn medför att jordskred sliter med sig vegetation och samhällen nedför bergen och längs med flodfåror. Upp till 500 mm regn väntas längs med de norra öarnas östra sida.

Speciella varningar för slamströmmar har utfärdats då kraftigt regn kommer att lösgöra tjocka lager av aska som ligger längs med bergssluttningar till följd av tidigare utbrott från vulkanerna Mayan and Bulusan.

Hagupit kommer att röra sig på en nordligare bana än sin föregångare Haiyan. Vindstyrkorna från Hagupit är höga, men  rör sig relativt långsamt vilket medför att de kraftiga vindarna kommer att vara länge och att det kommer att falla mycket regn. Det är främst samhällen med jordbruk som huvudnäring som drabbas av cyklonen även om Manilla kommer att beröras i inledningen av nästa vecka.

Byggnadsstandarden där cyklonen drar in på landsbygden är till största delen relativt låg. Det är inte ovanligt att husen snarare är skjul med plåttak än byggnader konstruerade för att motstå kraften från cykloner. Detta gör givetvis att invånarna är extremt utsatta. Myndigheterna har evakuerat omkring en halv miljon människor.

Försäkringspenetrationen i de mest utsatta områdena är omkring 10-20%. Detta gör att kostnaderna för cyklonen, sett ur ett försäkringsperspektiv, troligen blir begränsad. De humanitära förlusterna och konsekvenserna kan dock komma att bli mycket omfattande.

Vi följer utvecklingen.

/Martin

Aftonbladet TV om supertyfonen Hagupit

Martin Hedberg i Aftonbladets TV-studio om tyfonen Hagupit

Medverkade i morse i Aftonbladets morgon-TV.

Inslaget handlar om supertyfonen Hagupit och vi avslutar med det svenska vädret som i sammanhanget känns mycket beskedligt. Halkvarningfrån Trafikverket i Norrlands inland, mest klart väder i norr och mer moln med regn/snö i söder.

Innan jag medverkade så hade man en telefonintervju med Trafikverket. Reaktionerna i studion efter den var: ”men några problem måste det väl finnas?”. Trafikverket har förvisso utfärdat en halkvarning, men intervjun mynnade ut i att det var lugnt på vägarna och att inga övriga kommunikationer hade problem. 🙂

Hur som helst: den tropiska cyklonen Hagupit kommer att kunna ställa till med stora problem i Filippinerna.

/Martin