Archive - maj 2013

Högtryck ger värme

Av Martin Hedberg

Vädret i Sverige präglas av spänningarna mellan högtryck över nordvästra Ryssland och lågtryck över Centraleuropa. Det ger oss stabilt väder med mycket sol i Norrland och ostadigt med regn av och till i Götaland och Svealand.

Dessutom skapar det en situation med ostliga vindar. En del kyla plockas upp av luften då den transporteras över Östersjön. Men det är främst i de lägsta luftlagren, säg upp till några hundra meter, och märks mest i kustbandet i öster. På det hela, dvs i resten av luftlagret, så är det förhållandevis varm luft som strömmar in över Sverige. Det märks också genom att temperaturen ligger en bra bit över det som är normalt för årstiden.

Framför allt slår detta igenom i Norrland. Dels för att det kommande dagar blir varmare här än i södra Sverige, dels genom att det normalt sett borde fortfarande borde vara vår, tex i Norrbotten. Nu har det redan blivit sommar och tex på torsdag kan det bli omkring 25 grader i Norra Norrland. I fjällen blir det ”bara” 15-20 grader.

Nåväl, det är inte bara Norrland som får ta del av värmen, det spiller över lite även i Götaland och Svealand. Men/och i söder kommer det även att förekomma en del regn blandat med solsken. Det blir också lite blåsigare i söder än i norr.

/Martin

Sol och regn i söder

Av Martin Hedberg

Vädret präglas fortfarande av kontrasten mellan hög- och lågtryck i vårt närområde. Vi har ett högtryck över Kolahalvön och lågtryck över norra Tyskland. Däremellan är vi och vi får ta del av bägge systemen.

Under söndagen mulnar det på i Götaland och Svealand med början i öster. Under eftermiddagen och kvällen drar så regn in med ostliga vindar.

Norrland får fortsatt en hel del sol, men under natten mot måndagen och måndagen kan det förekomma lite lätt regn.

Det blir fortsatt varmt, i synnerhet i Norra Norrland.

/Martin

Redan sommar i Norrland?

Av Martin Hedberg

Sedan en tid tillbaka är det sommar i Götaland och Svealand. På många platser, främst i Svealand, blev det sommar lite tidigare än det brukar. Men följer man medias rubriker så var det i alla fall inte tidigt nog.

Men det har även varit förhållandevis varmt i norra Sverige och i torsdags blev det till och med sommartemperaturer i större delen av Norrland. (Delar av Lapplandsfjällen undantagna).

Idag kommer det att bli mellan 20 och 25 grader på många platser i Sverige, från Norrbotten till Halland. I östra Götaland, östra Svealand och Lapplandsfjällen blir det dock något svalare. Jag noterar att fruktträden står i blom i Svealand, men jag har inte sett så många insekter ännu.

Enligt definitionen så är det sommar när medeltemperaturen, beräknat på ett dygn, överstiger 10 grader. Det är inte otänkbart att det förhållanden står sig i Norrland fram till och med måndag. Sommaren skulle då ha kommit mellan en och fyra veckor tidigare än normalt. Det säger inget om hur sommare som sådan blir, men de som vill ha en tidig sommar har fått se sin sin vilja uppfylld.

Vädret överlag: Nu stundar en tid med ostadigt väder. Regnområden avlöser varandra och rullar in främst i söder men även i norr. Istället för att vädret präglas av högtrycket över Ryssland så blir det inhemska Skandinaviska lågtryck som sätter agendan för vädret.

/Martin

Nu stiger temperaturen!

Av Martin Hedberg

…och då talar jag om vädret i Sverige.

Kommande dagar blir det allt varmare.

Ett högtryck med centrum över Ryssland medför att varm luft strömmar in över Skandinavien med sydostliga vindar. Det blir inte riktigt lika varmt som det är i Ryssland, men varmt nog med beaktande av att det ännu så länge bara är mitten av maj.

I medeltal så här års brukar det på eftermiddagen vara (och så här kan det bli under torsdag till söndag):
Kiruna: +6 (kan få 14 till 17 grader tor-sön)
Umeå: +11 (kan få 13 till 21 grader tor-sön)
Östersund: +10 (kan få 12 till 22 grader tor-sön)
Stockholm: +15 (kan få 15 till 22 grader tor-sön)
Göteborg: +14 (kan få 19 till 23 grader tor-sön)
Malmö: +14 (kan få 18 till 23 grader tor-sön)

Som underlag till detta har jag tittat på GFS och ECMWF. De högsta av dessa prognostemperaturer kommer från amerikanska GFS. Den europeiska ECMWF brukar dock vara lite bättre på att fånga vårt skandinaviska väder. Den ligger i spannet, men med beaktande av alla lokala variationer som uppstår så är det i alla fal inte otänkbart att temperaturen landar omkring +20 på många platser i Sverige, främst under lördag och/eller söndag.

Man skall dock även beakta att det inte bara är högtryck och sol som står på menyn. I väster finns det långtryck och dess tillhörande regnområden letar sig också in över Sverige.

Så, det blir alltså allt varmare kommande dagar, men det kommer även att förekomma regn.

Stabilast väder med mest sol och största skillnaden mot för årstiden ”normalt” väder återfinner vi i norra Norrland.

De platser som har högst sannolikhet att få ta del av regn återfinner vi i södra och västra Götaland, men även i västra Svealand. (Jag kanske dock skall förtydliga att det på det hela taget blir uppehåll och en hel del sol, men att det är större sannolikhet för regn här än i Norrland.)

/Martin

Det blev 400

Av Martin Hedberg

Så nådde vi då över 400 ppm (parts per million, miljontedelar) koldioxid i atmosfären. Det skedde den 9 maj, 2013 då man registrerade 400,08 ppm vid Mauna Loa på Hawaii. Läs mer om vad NOAA skriver om det.

En hel del bloggar och twitter blir det givetvis om denna milstolpe och detta rekord: Aldrig tidigare på ett par miljoner år har det varit så mycket koldioxid i atmosfären.

Men faktum är att detta rekord har slagits en gång per år sedan mätningarna startade 1958. Då var halten koldioxid 316 ppm och redan det var rekordhögt: I vanliga fall pendlar halten mellan lägst 160 (istid) och max 300 (värmeperiod).

Det märkvärdiga var att årets rekord passerade över ett jämt hundratal: 400. Men, bortsett från att det är en rekordnotering, så är det strikt räknat bara märkvärdigt eftersom vi räknar i ett system med basen tio. Hexadecimalt blir det 190 och binärt blir det 110010000.

Halten kommer att ticka ner ett par ppm under sommare, men kommer under nästa vår att passera förbi 400. 2014 års topnotering kommer att vara 402 eller kanske tom 403 ppm.

/Martin

Både sol och regn i helgen

Av Martin Hedberg

Ett lågtryck på Atlanten, norr om Storbritannien, ger omväxlande väder här i Skandinavien.

Ett sammanhängande regnområde rör sig sakta norrut över mellersta Norrland. Men i övrigt är det mest uppehåll i dag fredag. Detta med beaktande av att det kan förekomma några lokala regnskurar i södra Sverige.

Under lördagen blir det lite mer moln och det kan även komma lite lättare regn i såväl Svealand som södra och norra Norrland

Men sett till hela bilden så är det mer uppehåll än regn. Och mer sol än moln.

Temperaturerna jämnar ut sig. Idag fredag blir det mellan 15 och 20 grader i stora delar av Götaland och Svealand, medan det blir lite svalare i Norrland.

Under helgen så sjunker temperaturen något i söder, medan den stiger i Norrland. Den största skillnaden märks nog i Norrbotten, från omkring 5 grader idag fredag till omkring 15  på söndag.

Trevlig helg,

/Martin

Når vi 400 denna vecka?

Av Martin Hedberg

Senast nästa år kommer planeten jorden troligen att, för första gången på flera miljoner år, ha en koncentration koldioxid som överstiger 400 ppm (miljontedelar). Men det kan ske redan i år. Om någon veckor får vi svaret.

Koldioxid frigörs och tas upp av naturen, tex av växter och vatten. Det gör att koncentrationen varierar med årstiderna. I mitten av september har koncentrationen sitt lägsta värde. I början av maj når den sin peak, dvs är som högst.

Koncentrationen mäts på många platser. Den första plats man började mäta på var Mauna Loa på Hawaii. Mätningarna där startade i mars 1958 av forskaren C. David Keeling från Scripps Institution of Oceanography. Då var koncentrationen 316 ppm.

Men koncentrationen förändras även till följd av att vi människor förbränner fossilt kol samt netto avverkar skogar. Detta gör att halten successivt stiger från ett år till ett annat. Den årliga ökningen har ökat de senaste decennierna och är nu ca 2 ppm.

Nyligen, den 25 april var 2013, var koncentrationen 399,72 ppm på Mauna Loa. I går, 2 maj, var den 399,29 ppm. Vi är så pass nära 400 ppm att vi skulle kunna passera den historiska gränsen i år. Det sker i så fall inom ett par dagar, max två veckor. Sker det inte nu så sker det med säkerhet nästa år.

Vad betyder då en allt högre koncentration koldioxid? Jo, tillsammans med andra växthusgaser så har de förmågan att konservera värme på planeten. Mer växthusgaser gör att planeten Jorden strålar ut mindre värme i rymden. Det gör i sin tur bland annat att temperaturen stiger.

Ser man till förändringen av energi (istället för temperatur) så återfinns de största skillnaderna i haven, de ackumulerar ca 90% av energidifferensen. Luften ca 3%. Men eftersom haven massa är så mycket större än luftens så blir skillnaden i temperaturen trots detta större i luften än i haven. (Landmassa ackumulerar ca 5% och glaciärer ca 2%).

Men även andra förändringar står för dörren. I samband med halten koldioxid stiger i luften så kommer allt mer koldioxid att lösa sig i hav och sjöar. Det gör vattnet allt surare. Det påverkar i sin tur djur som använder kalk för att bygga skal eller skelett. Resultatet blir att de blir klenare och mer sårbara.

Det händer inget magiskt när gränsen 400 ppm passeras, det är inte som att spränga ljudvallen. Men det har givetvis ett visst symbolvärde. Vi har för övrigt slagit koldioxidrekord för varje år som gått sedan mätningarna började.

Förra gången vi hade nivåer kring 400 ppm var under Pliocene, för 3,2 till 5 miljoner år sedan. Det var då 2 till 3 grader varmare och havsnivån var mellan 5 och 40 meter över det vi har idag. Ge det lite tid, ett par decennier eller mer, med dessa nivåer av växthusgaser och vi kommer att närma oss de situationerna. Temperaturen förändras snabbt, men havsnivån tar längre tid på sig.

Vi får också en stor utslagning av växt- och djurarter. Förutom alla samhällen som inte pallar med förändringar av storleksordning en istid, men åt andra hållet, inom loppet av tiotals till några hundra år.

Det var dagens muntra artikel om klimatet. Forskarsamhället har flaggat för dessa problem i flera decennier och vi har haft gott om tid, och rätt så bra incitament, att undvika problemen. Men vi har tillsammans låtit bli att göra tillräckligt.

Jo visst har vi gjort bra saker och det hade kunnat vara värre. Men vi har trots det inte gjort vad som krävs för att undvika problem. Det får inte bara kommande generationer leva med utan även vi. Det händer nu.

/Martin

PS. Läs även den artikel jag skrev i fjol om att detta skulle kunna ske just nu just. DS.

Andra matnyttiga länkar:

Scripps: http://scrippsnews.ucsd.edu/Releases/?releaseID=1347

Mer om Keelinkurvan: http://keelingcurve.ucsd.edu/

Keelingkurvan på Twitter: https://twitter.com/Keeling_curve

NOAA: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

 

Värme på väg!

Av Martin Hedberg

Lite svalare luft har nu dragit in över Skandinavien. Under fredag och lördag så passerar kompaktare moln och något regn landet. Södra Norrland berörs på fredag kväll. Norra Norrland på lördag. Även Götaland och Svealand på lördag.

Men under fredag-lördag-söndag så stiger också temperaturen så sakteliga. Det blir inte så blåsigt heller, i alla fall efter fredag eftermiddag.

Under måndag-tisdag-onsdag i nästa vecka så blir det ytterligare någon grad varmare. Det gäller hela landet, från Norrbotten till Skåne. Detta kommer att upplevas som ”sommarväder” på en del platser. Tänk eftermiddagstemperaturer på omkring 15 grader +/- ett par grader.

Den 9-10:e maj (torsdag-fredag nästa vecka) faller temperaturen tillbaka något, men hamnar i alla fall högre än den är just nu.

Det går fort nu. För bara ett par veckor sedan kunde man vistas på ånga isar. Nu är det öppet vatten eller i alla fall inte helt riskfritt att gå ut på isar som fortfarande ligger.

Våren avancerar och sommaren kommer hack-i-häl.

/Martin