När stormen kommer… Krissamverkan i Kalmar

Krissamverkan Kalmar län består av aktörer från samtliga krishanterande myndigheter och orgainsatio- ner i länet; kommuner, Landstinget, Polisen, OKG, Sveriges Radio och många fler. Länsstyrelsen är sammankallande

Stäng meny