Av Martin Hedberg

Rubriken till min förra artikel, Nu blir det varmare, handlade om vädret. Jag skulle kunna återanvända den till denna artikel som handlar om klimatet.

Det är (fortfarande) vi människor som orsakar den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd. Det står klart sedan IPCC presenterat arbetet av Working Group 1 (WG1) nu under veckan.

Slutsatserna är i stora ordalag att vi kan göra något åt en del av klimatförändringarna -om vi anstränger oss. Men om vi fortsätter med den låt-gå attityd vi i stort haft hittills så går det alltmer åt pipsvängen.

Nej, det är inte så att Jorden går under, men det blir allt jobbigare att leva för allt fler. Havsnivån stiger, haven försuras, extremväder blir vanligare, isarna minskar, värmeböljor blir vanligare, växt- och djurarter dör ut osv. Nej, inte varje dag på varje plats. Men i genomsnitt. Ungefär som att vi i Sverige har mer välfärd idag än vi hade för hundra år sedan. Det betyder inte att alla har det bättre idag. Men i genomsnitt. Fast nu blir det alltså sämre. Inte för alla samtidigt, men för många och gradvis.

Människan har blivit en global aktör som påverkar hela planetens funktion. Allt ifrån klimat till flöden av vatten, kväve och annat som är en förutsättning för liv. Vad vi gör spelar roll. Människan har kunskapen och många har insikten. Men vi saknar verktygen -personliga incitament? att göra det som är långsiktigt bäst för Människan och vår civilisation.

Välkommen till Anthropocene.

/Martin

PS. Låter det deppigt och uppgivet? Ja, på ett sätt är det det. Vi har haft så lång tid på oss att göra bra saker och vi har haft bra underlag, dvs vetenskap. Men vi (Människan) har trots detta sagt och agerat efter någon form av ”vi väntar lite till”-mentalitet. Vad har hänt? Jo vårt ”window of opportunity” har minskat. Vi har färre bra saker att välja på och vi får anstränga oss hårdare för att nå dem. Inte jättesmart ur ett strategiskt perspektiv. Men nu är vi här och får vackert acceptera det. Kruxet är att vi fortfarande rör oss i fel riktning. Vi har inte lärt oss läxan ännu.

Det räcker inte med att göra rätt. För att undvika stora problem så måste vi sluta göra fel. DS.

121 Comments

 • Masco försöker luras sa ”trötter”
  Här är ord från självaste SMHI om Antarktis istäcke.
  ”Samtidigt nådde isutbredningen runt Antarktis den högsta nivån sedan satellitmätningarnas början 1979.”
  När jag frågade Martin om istäcket(Antarktis) ökat eller minskat sedan mätningarna startade svarade han ”hurså?”
  Helt ointressant verkar det som.. lika ointressant som att IPCC INTE! tar med att temperaturen i stort sett stått still i 17 år i det viktiga slutdokumentet (summery) som ges till världens ledare. Ja det kan ju inte vara av intresse att veta..

  Martin: Att bara plocka fram ett enskilt argument eller en enskild sak i en debatt kallas cherry-picking. Nu vet jag ju inte om det var det du var ute efter eller något annat, därför frågade jag ”hurså”?

  Men att döma av din kommentar ovan så tror jag mig förstå att du vill säga att klimatforskare och IPCC undanhåller väsentlig information. Jag kan väl balansera dina argument med att istäcket i Arktis de senaste sju åren varit lägre än någon gång sedan mätningarna startade och att temperaturen i haven är den högsta sedan mätningarna startade. Temperaturen i luften har planat ut de senaste tio åren (inte 17). Det betyder dock inte att den är återställd till något normalt: Det är fortfarande ca 0,8 grader varmare än det var för hundra år sedan och de tio högsta temperaturerna sedan mätningarna startade 1880, har alla inträffat efter 1995.

  Vill du se en lite mer storskalig och enhetlig bild så skall du läsa IPCC’s rapporter. Då får man hela kakan, inte bara enskilda russin.

 • masco, varenda människa förstod vad du var ute efter om man läst dina senaste kommentarer om Arktis och Antarktis i andra inlägg. Varför då fråga så kryptiskt?

  Varför läste du inte lite mer hos NSIDC via länken jag gav dig? Då hade du hamnat på denna sida där man beskriver skillnaderna mellan Arktis och Antarktis. http://nsidc.org/cryosphere/seaice/characteristics/difference.html

  Kan klippa ut ett stycke där om just sjöisens tjocklek, resten kan du läsa själv.
  ”Because sea ice does not stay in the Antarctic as long as it does in the Arctic, it does not have the opportunity to grow as thick as sea ice in the Arctic. While thickness varies significantly within both regions, Antarctic ice is typically 1 to 2 meters (3 to 6 feet) thick, while most of the Arctic is covered by sea ice 2 to 3 meters (6 to 9 feet) thick. Some Arctic regions are covered with ice that is 4 to 5 meters (12 to 15 feet) thick.”

 • Ja Martin man kan ju faktiskt kalla år 1880 för cherrypicking också då uppgången därifrån blir större men då det absolut inte handlar om människans koldioxidutsläpp, det fanns knappt några då eller hur, ärligare vore att man räknar från 1940 talet då det började släppas en del av den förövrigt giftfria gasen koldioxid, och var hamnar vi då..
  Och trötter det är ju VÄLDIGT intressant att den ABSOLUT största ismassan på jorden nu är större än den någonsin varit sedan mätningarna startade.

  Martin: Att man startar år 1880 är eftersom det då fanns tillräckligt många väderstationer för att det skall vara relevant att göra statistik på mätningarna. Du får väl anklaga samhällena på planeten Jorden under 1800-talet för att de var så pass kreativa att de monterade upp tillräckligt många väderstationer just då och samlade in tillräckligt med kvalitativ data, tillräckligt ofta så att vi idag kan göra statistik på den.

  Martin: Att det blir mer snö och is på vissa platser, kan du tänka dig att även det kan ha med klimatförändringar att göra?
  Låter det ”tillrättalagt”? Det är det inte. Om temperaturen från början ligger kring noll grader och det blir någon grad varmare så smälter snön. Men om det är säg -10 och istället blir -8, då finns förutsättningar för att det skall komma mer snö (luftens förmåga att bära vattenånga är temperaturberoende).
  När havsisar förändras så kan det ha att göra med såväl nederbördsförändringar som förändringar i förhärskande vindar, temperaturer eller fuktighet i luften. Men även haven förändras, tex temperaturer som salthalt och strömmar. Något eller flera av dessa saker har uppenbarligen förändrats även i Antarktis.

 • masco, siffrorna finns längre upp över ytan. Du överdriver, på samma sätt som med Arktis. Du kan väl skilja på volym och yta?

  Det finns studier gjorda över Antarktis, en nylig som pekar på att det faktiskt till stor del är vindarna som påvekar. Det blåser mer nu där nere sägs det. Anledningarna till mer vind kan vara flera, men en sak brukar generera mer vind. Gissa vilken?

  Men det finns ingen trevlig graf på hur volymen ändrats över tid som det finns för Arktis via PSC. Det finns ett projekt som kartlagt volymen, Bedmap och nyare Bedmap2.

  Skulle det bli varmare över Antarktis blir det inte kul. En större del än man tidigare trodde ligger under havsytan samt att kontinenten är lägre. Det finns alltså mer is där nere än man tidigare trott. Fasövergången från is till vatten kräver energi, närmare bestämt 334kJ/kg.

  Men eftersom du verkar vara emot att människan mäter och försöker förstå varför verkligheten förändras så lär du inte läsa något av det?

 • Ja Martin mätningarna av temp började då men likväl är det högst ovetenskapligt och oseriöst att då koppla detta till koldioxid som hela IPCC bygger på. För mig är det ofattbart dåligt.
  Tack Martin förövrigt för en fantastiskt trevlig blogg där du inte modererar eller låter bli att ta in inlägg(vad jag förstått).

  Martin: IPCC bygger på vetenskap, inte förutfattade meningar om koldioxid. Det man kommer fram till är att planetens strålningsbalans har påverkats. Det visar sig för övrigt att människan har en väsentlig del i detta.

  Hur vi påverkar? Jo genom förändringar av planetens albedo och växthuseffekt.
  Albedo, dvs reflektionsförmåga påverkar vi främst genom utsläpp av partiklar, men även genom att förändra själva markytan. Vi både värmer och kyler genom dessa processer.
  Växthuseffekten förändrar vi genom utsläpp av växthusgaser. Vilka dessa är? Jo koldioxid, metan lustgas och processer som skapar marknära ozon.
  Koldioxiden har, förutom att vara en växthusgas, en försurande effekt på världshaven då den löser sig i vatten.

  Böst jag skriver det igen: IPCC sammanställer vetenskapliga artiklar. Det finns inga givna eller förutbestämda svar annat än att artiklarna skall beröra klimatfrågor.

 • Martin: Hur förklarar man temperaturökningen tiden 1920 – 40 som är ung lika stor som den mellan 1970 och framåt. Med ökad CO2-halt el annat (naturliga orsaker)?

 • Tyvärr Martin , för mig är IPCC ingen vetenskap. Väljer man att utse koldioxid som atörre orsak till en temphöjning måste man utgå från den tidpunkt då koldioxiden började släppas ut i större mängd. Därför är tidpunkten för mätningarna naturligtvis helt fel och ger därför en missvisning då tempen steg fram till 1940 talet från 1880 och då fanns inga stora koldioxidutsläpp i världen.
  Från 1940 till 1976 sjönk temperaturen i världen och det som det talades om i slutet av denna period var att man var rädd för en ny isti
  Detta samtidigt som koldioxidutsläppen i världen under denna tid skenade!! jämfört med tidigare.
  Sedan har vi haft en period då koldioxid och temp ökat samtidigt och nu de senaste 17(10) åren har vi haft ökade koldioxidutsläpp men ingen temphöjning.

  Martin: Man har inte valt koldioxid som syndabock. Man, dvs forskare inom relevanta discipliner, har bedrivit forskning och IPCC har sammanställt den.

  Jag vet att det finns folk som gärna vill smutskasta klimatforskare, ungefär på samma sätt som tobaksindustrin smutskastade de forskare som påtalade att det fanns ett samband mellan tobak och lungcancer.

  Jag ser i din retorik att du fäster väldigt stor vikt vid två grafers utseende, koldioxid och temperatur, och förkastar en hel vetenskap bara för att de graferna inte följer varandras utseende. Men sambanden är inte så enkla, det finns mer som påverkar klimatet, det finns återkopplingar inom och över olika system och det finns stor spännvidd i vilka tidsskalor systemen verkar.

  Du drar en för snabb slutsats och/men tyvärr förefaller det inte som om vare sig fakta eller argumentation kan övertyga dig om något annat än det du redan trodde dig veta.

 • Trötter, science, Martin:

  Mitt senaste inlägg blev tydligen censurerat/refuserat igen. Det blir omöjligt att argumentera mot felaktiga fysiska uppfattningar om ens svar inte får tas med.

  Vi kan ta det på ett annat sätt istället.

  Ni verkar ha ett gemensamt att ni tycker jag inte kan fysik, men ni kan det. Jag hittade för något år sedan den här uträkningen som ”bevisar” att hela temperaturökningen fram till 2000 kommer från koldioxid, http://www.skepticalscience.com/images/GWPPT6.pdf

  Den fanns ursprungligen på författarens ”hemsida”, men där hittade jag inte den längre (kanske för att den inte stämmer). Jag tycker hela uträkningen är intressant och lärorik. Det tog ett tag för mig att lista ut var uträkningarna inte stämde.

  Ni som hävdar att ni är mycket duktigare och kunnigare på fysik än jag hittar säkert felen på nolltid. Jag ser fram emot era svar.

  Martin: Det är inte så att han bara talar om koldioxid. Och det är inte så att forskarvärlden i övrigt bara talar om koldioxid.

 • EJ, jag ledsnade på din fysik redan här http://blogg.klart.se/tornados-och-klimatet/#comment-7418

  Nu ljuger du igen. Anledningen till att du inte hittade dokumentet på Fritz Franzens tidigare hemsida är att nuvarande ägare har ägt domänen sedan 2009. Och det är inte Frits Franzen. Han gick i pension 2000 från ISU.

  Anledningen till att Franzen skrev det där är intressantare, klistrar in nedan, tycker Martin det är för långt kan han ta bort det.

  ”Global Climate Change as Viewed by a Physical Chemist

  My name is Fritz Franzen. From 1957 until 2000 I was a researcher and first a graduate student, then a faculty member, in Physical Chemistry. These years of experience gave me a strong appreciation for the physical chemical approach to the solution of problems in thermodynamics and spectroscopy. When I retired in 2000 I decided to discover what I could about global climate change using only basic science such as is taught in undergraduate courses in P. Chem. My reasons for doing this arose out of the great complexity inherent in the computer modeling used to consider global climate change, i.e. I felt that I could better convince myself and others of conclusions if I could reach those conclusions without depending upon computer simulations of climate. What appears below is a pdf file of a power point presentation of the basic science that results from the application of elementary basic physics and chemistry to the published spectroscopic data for vibration-rotation transitions for the asymmetric stretch of carbon dioxide, the known Planck radiation curves for the earth and the sun, and the solution of Beer’s Law modified for broad-band diffuse transmission by carbon dioxide in the air using partial pressures given by the widely accepted Keeling curve. This approach is not new – it has been used by and is familiar to climatologists. The reason for presenting the result here is that it is not widely known and is generally overlooked by those who wish to deny that the earth’s average temperature (over the whole earth and over a year, for example) is increasing as the result of the combustion of fossil fuels (oil, coal, natural gas). The arguments of those denying that global climate change is real are generally based upon disputes about temperature changes and carbon dioxide levels in the past. The treatment presented here depends only upon what is observed to be true today.”

 • Trötter, nu ljuger du om att jag ljuger. Men istället för att ljuga kanske du kan komma med ett svar på vad som inte stämmer i Franzens exempel?

  Jag är faktiskt nyfiken på om DU, Trötter, förstår dig på fysik. I så fall borde det vara en lätt match att komma med ett svar.

 • EJ, du ljög definitivt om att du skulle ha hittat det där dokumentet på författarens hemsida. Fritz Franzen har inte ägt den där domänen på MINST fyra år. Det kan varenda bloggläsare läsa och ta till sig. Vilket är det väsentliga i detta fall. Plus författarens egen förklaring till varför han skrev det där. Därmed undanhöll du även fakta för övriga läsare.

  Det är din typ av (för att citera dig själv) ”vetenskapliga inlägg”.
  Du får helt enkelt fortsätta att vara nyfiken. 😉

 • Martin, faktiskt så täcker Franzens uträkningar bara CO2. Han pratar om andra gaser innan, men uträkningarna på temperaturhöjningen är bara baserade på att CO2 ändrat sig.

  Återkopplingarna saknas precis som du skrev och det är förstås ett fel. Han skriver på första sidan att han lämnat dessa utanför.

 • I dag läser jag att en glaciär smält så att underliggande mark kommit fram.
  Ett bevis på uppvärmningen!

  Men även ett bevis på att klimatet varierar.
  För under glaciären fanns en trädstubbe som var 1200 år gammal.
  IPCC har även kortare cykler i sin verklighetsbeskrivning-tex perioden kring 1930 talet.

  Martin: Nix, inte ett bevis. Det finns i den samlade bilden av en mängd konsekvenser.
  Däremot kan det vara en konsekvens av uppvärmningen.

 • Trötter, jag vet inte din skruvade definition av vad en hemsida är, men startar man texten med ”My name is Fritz Franzen. From 1957 until 2000 I was a researcher and first a graduate student,…” så låter den i allra högsta grad hemsidelikt. Det är ganska givet att något någon producerar på sin egen hemsida är begränsat i komplexitet. Det är ingen vetenskaplig rapport efter år av arbete. Jag tror de flesta inser det när man nämner att det är från en persons ”hemsida”, men det verkar inte som du förstår detta. Att jag skulle undanhållit något väsentligt är något endast DU kan tycka.

  Trötter, det verkar som det enda du kan åstadkomma på denna blogg är:
  1. Komma med ogrundade personliga påhopp.
  2. För varje vetskapligt dokument eller åsikt som inte passar dig, gör:
  3. Leta upp några andra på nätet som inte heller gillar den åsikten.
  4. Presentera deras åsikter om ursprungsdokumentet och framställa dessa länkar som något ”kalla fakta” som slutgiltigt avgör vad som är sanning och lögn.

  Inte undra på att du använder ordet ”lögn” hej vilt i var och varannan kommentar!

  Om du själv verkligen sitter inne med någon fysisk processförståelse tycker jag du skall redovisa dem här och nu.

 • EJ, den korrekta definitionen av hemsidan i det här fallet den som låg på hfranzen.org, nämligen Hugo Fritz Franzens egen domän, att han inte ägt den på MINST fyra år är bevisbart givetvis. Annars skulle jag inte kallat dig lögnare.

  I övrig beskriver du dig själv ganska bra tycker jag. 🙂

 • Så en hemsida som byter ägare är alltså inte en hemsida längre? Detta trots att innehållet är samma som innan när den klassades som hemsida enligt dig? Som sagt var, det får stå för din minst sagt udda definition av vad en hemsida är. Jag är övertygad att folk kallar sin sida på facebook för sin sida och inte för facebooks sida tros att facebook äger domännamnet. Faktum är att de flesta har sin hemsida på ett domännamn någon annan äger.

  Det är en avgörande skillnad mellan dig och mig Trötter. Jag grundar min ståndpunkt på min kunskap hur världen och fysiken fungerar. Vad grundar du din åsikt på? Enbart ideologi?

  Jag håller inte heller på att starta upp ett tjafsande över någon juridisk definition för ”hemsida”. Ska jag ”tjafsa” får det vara något relevant för bloggens ämne. Jag ser inte att ditt hemsidetjafs bidrar till något annat än att du, enligt dig själv, skall rättfärdiga dig till ytterligare ett personligt påhopp gentemot mig genom att kalla mig lögnare.

 • EJ, Innehållet är långt ifrån samma, de säljer DVD skivor på hfranzen.org nu. 😉

  Texten jag var så vänlig att klistra in åt dig låg kvar hos den webhost dit han pekade sin domän. Då, före 2009 dvs.

 • Trötter, jag såg DVD-försäljningen. 🙂 Får en att småle lite grand. Du kanske vet historien om hur det blev just en DVD-försäljningssida?

Lämna ett svar till Trötter Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: