Av Martin Hedberg

Rubriken till min förra artikel, Nu blir det varmare, handlade om vädret. Jag skulle kunna återanvända den till denna artikel som handlar om klimatet.

Det är (fortfarande) vi människor som orsakar den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd. Det står klart sedan IPCC presenterat arbetet av Working Group 1 (WG1) nu under veckan.

Slutsatserna är i stora ordalag att vi kan göra något åt en del av klimatförändringarna -om vi anstränger oss. Men om vi fortsätter med den låt-gå attityd vi i stort haft hittills så går det alltmer åt pipsvängen.

Nej, det är inte så att Jorden går under, men det blir allt jobbigare att leva för allt fler. Havsnivån stiger, haven försuras, extremväder blir vanligare, isarna minskar, värmeböljor blir vanligare, växt- och djurarter dör ut osv. Nej, inte varje dag på varje plats. Men i genomsnitt. Ungefär som att vi i Sverige har mer välfärd idag än vi hade för hundra år sedan. Det betyder inte att alla har det bättre idag. Men i genomsnitt. Fast nu blir det alltså sämre. Inte för alla samtidigt, men för många och gradvis.

Människan har blivit en global aktör som påverkar hela planetens funktion. Allt ifrån klimat till flöden av vatten, kväve och annat som är en förutsättning för liv. Vad vi gör spelar roll. Människan har kunskapen och många har insikten. Men vi saknar verktygen -personliga incitament? att göra det som är långsiktigt bäst för Människan och vår civilisation.

Välkommen till Anthropocene.

/Martin

PS. Låter det deppigt och uppgivet? Ja, på ett sätt är det det. Vi har haft så lång tid på oss att göra bra saker och vi har haft bra underlag, dvs vetenskap. Men vi (Människan) har trots detta sagt och agerat efter någon form av ”vi väntar lite till”-mentalitet. Vad har hänt? Jo vårt ”window of opportunity” har minskat. Vi har färre bra saker att välja på och vi får anstränga oss hårdare för att nå dem. Inte jättesmart ur ett strategiskt perspektiv. Men nu är vi här och får vackert acceptera det. Kruxet är att vi fortfarande rör oss i fel riktning. Vi har inte lärt oss läxan ännu.

Det räcker inte med att göra rätt. För att undvika stora problem så måste vi sluta göra fel. DS.

121 Comments

 • Martin, då gör vi en simulering!
  Ta en foton som lämnar jordytan. Slumpa fram riktning och hur långt den kommer.

  Regler:
  1. Om fotonen går i mål på någon av sidorna blir det mål och simulering avslutas.
  2. Kör 1000 fotoner och räkna hur många procent som gör mål på andra sidan.
  3. Kör simuleringar på 2, 10, resp 1000 medelavstånd bort till andra målet.

  Du kommer att märka att redan vid 10 medelavstånd bort till målet når nästan inga fotoner över och vid 1000 fotoner så blir det verkligen noll.

  Studera resultatet och fundera sedan varför tyngdpunktsberäkningen inte fungerade. Tips! Randvärdet är ett specialfall som tar bort alla fotoner ur spelet.

  Idag är det tyvärr du som tillämpar fel fysik Martin. Detta även fast jag förstår att det inte är du som kommit på beräkningarna utan att du säkert läst vad någon skrivit som har högre utbildning än du själv har. Tyvärr är det alltför ofta så här.

  Martin: a) I detta fall verkar din modell inte ha med funktionen att kunna absorbera och excitera fotoner. Det är just det som växthusgaser gör i verkligheten. Det kan vara bra att ha med det i sin modell.

  b) Randvärdet Markytan tar i din modell bort alla fotoner. I min modell så absorberas fotonerna av markytan vars temperatur då ökar. Detta medför att energin åter skickas ut. Återigen: Du har en alldeles för förenklad modell av verkligheten.

  c) Prova själv att bygga en modell som har med fuktionen av att tätheten av växthusgasmolekyler minskar i ena riktningen (som de gör i atmosfären vars lufttryck minskar med höjden). Studera konsekvenserna. Om det inte gör någon skillnad mot din nuvarande modell så kan du förenkla modellen ytterligare. Men det kan visa sig spela roll (och det återspeglar verkligheten bättre än din alltför förenklade modell).

  Diskussionen mellan oss så här långt visar att du inte har tagit till dig av mina argument kring att det är viktigt att ta hänsyn till att atmosfärens densitet minskar med höjden. När vi började komma nära den frågan bytte du plötsligt argument och började resonera om randvärdet ”marken”.

  Jag förstår att det kan vara svårt att testa en lite mer komplicerad modell, men som jag påpekat tidigare: Det är alldeles nödvändigt att göra modeller. Men det är förödande om man gör dem så enkla att de inte återspeglar väsentliga funktioner i verkligheten.

  Densiteten mellan växthusgaser (och andra molekyler) minskar ju högre upp man kommer i atmosfären. Det är viktigt att förstå och ta hänsyn till när man studerar strålning i atmosfären.

 • Otroligt vad många Klimatstrutsar det verkar finnas som stoppar huvudet i sanden och med en dåres envishet hävdar att om man bara blundar för vetenskapen så ordnar det sig.
  Ett stort tack till dig Martin som orkar argumenterta emot.
  Det är faktiskt ganska underhållande att se hur du med övertygande argument och pedagogisk retorik smular sönder diverse konspirationsteorier som tex. att alla världens vetenskapsmän och politiker helt plötsligt gått samman och försöker lura hela världens befolkning.

  Det är en väldigt viktig och svår fråga, så än en gång, tack för att du orkar Martin

 • Hej Martin!
  Jag har några frågor:
  Hur kommer det sig att personerna som media kallar ”forskarna” inte berättade för allmänheten att det när som helst kommer en period av icke ökande temperaturer på jorden därför att haven kommer att suga åt sig energin.
  Då den förklaringen, som du ju ger uttryck för här Martin, är så självklar och enkel kunde de ju sagt det från början istället för att göra sig omaket att berätta så sent och därmed behöva framstå som om de hittar på teorier allteftersom.
  Då förloppen är så triviala och uppenbara tycker jag också att de borde programmerat in det i i sina datormodeller direkt, hur svårt kan det vara? Dumt att programmera datormodellerna att visa en strängt uppåtgående trend då man ju visste att det när som helst kunde avstanna. Och nu när vi som litade på ”forskarna” känner oss lite besvikna skulle jag, för att slippa framstå som en knasluva i lunchrummet (där vi har många klimatskeptiker) vilja var mer förberedd på vad som kan hända. Kan trenden faktiskt bli avtagande under t.ex. 15 år?? I så fall, kan inte ”forskarna” programmera in detta och visa detta i tid denna gången? Jag vill slippa få byxorna neddragna och bli hånskrattad åt på jobbet när jag tar fram min påse med ekologiska morötter nästa gång.
  Hoppas du kan framföra de här frågorna till dina forskarkompisar, jag har förstått på dina självklara svar att du rör dig bland de allra finaste under din vardag.

  mvh
  Ronny

  Martin: Tack för kommentarer. Forskarna har länge känt till att energi ”vandrar” mellan hav-atmosfär-isar och mark. De har också beskrivit det i vetenskapliga artiklar. Kruxet är att forskarna inte alltid är så bra på att kommunicera sina resultat.

  Och ärligt talat så kanske man inte skall förvänta sig att alla kompetenta forskare skall vara multikonstnärer. Att de utöver sina vetenskapliga analyser vara estradörer och kommunicera så att allmänheten förstår.

  De som å andra sidan är fenomenala på att engagera och beskriva saker, typ artister, författare, konstnärer, politiker (?), journalister och andra kanske man inte skall förvänta sig att de dessutom har en examen i matematik, fysik, kemi, biologi, geologi och astronomi och att de därmed har lätt för att ta till sig det som forskarna beskriver.

  Det finns ett stort gap mellan vad vetenskapen förstår och vad allmänheten känner till.

 • EJ, jag förstår en del när det gäller vatten, det är ett av de mest intressanta ämnen vi har och inte alls så självklart som man kan förledas tro.

  Du gillade Dr Roy Spencers arbete, är även du kreationist, som honom?

 • Exakt Trötter. Det skulle jag också vilja ha svar på så jag upprepar frågan till EJ.

  EJ – är du kreationist som Spencer?

 • Det här är ju rent löjligt! Du blandar fortfarande ihop två olika fenomen!

  Som svar på dina punkter ovan:
  a) Jovisst gör den det!
  b) Jovisst gör den det! I din modell gör den inte det. Du tittar bara på en tyngdpunkt som är helt ointressant i sammanhanget.
  c) Nu blandar du ihop de två effekterna igen till någon konstig mix.

  När fotonen stöter ihop med en koldioxidmolekyl och absorberar ökar vibrationerna i koldioxidmolekylen. Mestadels är det vibrationer emellan kol- och syreatmoen. Molekylen kan då:
  1. avge denna extra energi vilket resulterar i en foton som avges i slumpartad riktning.
  2. hinna krocka med annan partikel innan punkt 1 sker och delar då med sig av energin till den andra partikeln/molekylen. I det fallet kan man säga att man värmer upp materien runt koldioxidmolekylen. All materia avger så småningom värmestrålning så det kommer även dessa molekyler att göra. De avger då enligt svartkroppsprincipen i sitt spärrband. Notera att materien runt koldioxidmolekylen till 99.96% är annat än koldioxid. De kan alltså avge strålning i en helt annan våglängd.

  Den första effekten är den jag pratar om. Och den fungerar också såsom jag säger. Att prata om tyngdpunkt är rent nonsense.

  Den andra effekten har funktion mot temperaturen, inte lufttrycket!!! Den varmare sidan kommer så sakteliga att föra över värme till den kallare. I troposfären sjunker temperaturen i takt med att lufttrycket sjunker. Det har med gaslagarna att göra. Här får du viss korrelation med din modell som går på lufttrycket. När man sedan går över i stratosfären stiger åter temperaturen trots att trycket sjunker, men det har med ozon att göra. Här kollapsar din modell fullständigt.

  Sedan har man en modell för själva konvektionen, fast den är ännu mer komplex.

  Martin: Ozon är en växthusgas och den absorberar UV-strålar från inkommande solstrålnings. Det är inte konstigt.

  Det du anser vara ”en konstig mix” är inget annat än en modell som beskriver en väsentlig del av verkligheten. Densiteten av växthusgasmolekyler minskar i vertikal led. Det behöver man ha med i sin modell av atmosfären.

  När jag skriver ”tyngdpunkt” så har jag inte missat att fotonerna inte har någon massa att tala om. Det är helt enkelt en beskrivning av att det sker en förflyttning av strålningen/energin/fotonerna. Att kalla det nonsens är raljant.

  Förflyttnignen uppstår till följd av absorption/excitation av energin i kombination med att tätheten av växthusgasmolekylerna minskar i en riktning.

  Jag förstår att du inte vill tänka dig en sådan modell, den skulle nämligen rasera många av dina hittillsvarande slutsatser som du delgivit i dina drygt 200 kommentarer.

  Men för skojs skull, bara för att testa ett tankeexperiment: Prova att skapa en modell där avståndet mellan växthusgaserna minskar i ena riktningen. Du kan ju inte bara förkasta den som ovidkommande utan att ha testa den fullt ut.

  Eller har du på förhand bestämt dig för vad dina modeller skall ge för resultat och att du därför finner det onödigt att testa en infallsvinkel som någon annan kommer med?

 • Gillade Roy?!? Jag är neutral till honom. Har inte grävt mig in i vad han gör eller inte gör. Jag har aldrig läst argumenten mot hans verk heller, så jag vet inte om jag skall ta ställning för eller emot honom. Har ni grävt er in i argumenten?

  Ta tex när Svensmark presenterade sina resultat blev det en massiv kritik, men efter flera år kunde de i experiment bevisa sin ståndpunkt. Var Svensmark oseriös innan dess, eller vad det alla som motargumenterade som var oseriösa, eller?

  Vad innebär ”kreationist”? Var Einstein en kreationist när han presenterade relativitetsteorin? Är Martin en kreationist som skapar egna fysiska lagar med tyngdpunkter? Är alla som skapar modeller för klimat kreationister (om de förstås inte efterapar någon annans verk)?

 • Till EJ: Markytan tar inte bort några fotoner utan återutsänder dem. Kolla in Kirchoffs lag för strålning.
  Martin har rätt.

 • Sunt förnuft och lite måtta vore väl inte så dumt??

  Koldioxid är en växthus gas och om vi adderar mer av denna som ej varit i omlopp på ett bra tag , ja då blir det varmare. För antalet träd och grönska minskar ju samtidigt.

  Punkt. Slut.

 • Svensmark har inte kunnat lägga fram något som stöder hans teori http://agwobserver.wordpress.com/anti-agw-papers-debunked/
  När de gäller kreationister så förnekar de vetenskapen. De är sk flat-earthers. Spencer tillhör Cornwall Alliancen och för att få vara med i den Alliansen så måste man skriva på deras deklaration som förnekar att den globala uppvärmningen beror på människan.

 • En enkel fråga kommer det att bli varmare eller kallare.Om det blir varmare kan det då vara världshaven som gerifrån sig värme eller beror det på växthusgaser?Om det blir kallare beror det på att havet taråtsig värmen eller att teorierna om uppvärmningen är fel?Finns inga formler för hur havet reagerar eller är det neptunus som bestämmer?

  Martin: Den ökade växthuseffekten gör att planeten Jorden strålar ut mindre energi än vi tar emot. Det gör att energi ackumuleras på planeten jorden. Detta sker på olika sätt. Det tydligaste är att haven blir varmare, men även atmosfären, isar och mark blir varmare. Det är termisk energi.

  Men energi kan anta andra former, tex rörelseenergi, lägesenergi eller kemiskt bunden energi. När det gäller klimatet kan man inte utesluta att en del av energin kommer att dyka upp i form av rörelseenergi, tex högre vågor (eller större yta med vågrörelser), kraftigare strömmar, kraftigare vindar.

  Hur energin vandra mellan olika former, vare sig det är termiskt mellan hav och isar eller om det är mellan termisk energi och rörelseenergi, det är intressanta frågor. Men det väsentliga är att inse att en ökad halt växthusgaser i atmosfären medför att det finns mer energi i klimatsystemet.

  Eftersom energi inte kan förstöras, bara omvandlas mellan olika former, så kommer den energin vi har här att ”vandra runt” mellan olika former. Totalt sett ökar det. Om något system har samma energiinnehåll som tidigare, eller tom mindre (kallare) så är det ännu mer energi i de andra.

  Nu är det ju inte riktigt vi som väljer vilket system energin skall finnas i, men man inser snabbt att det troligen vore bäst om det varken var mer eller mindre energi i systemen än vad vi haft de senaste 12.000 åren, dvs då vår civilisation vuxit fram.

 • Martin ville inte svara på min fråga!
  Jag skrev redan 1/10 en fråga och Martin (eller någon annan) ville inte svara. Frågan var hur IPCC har kommit fram till siffran 95 %. För den som inte är helt bekant med detta så är 95 % en tolkning av begreppet ”extremely likely”. Vid klimatrapporten 2007 bedömdes det vara 90 % (sannolikhet för att människan och CO2 är huvudorsak till klimatförändringar).
  Om man gör lite efterforskningar, så förstår man att Martin inte ville svara på den här frågan.
  Den som är intresserad av ett svar rekommenderas att läsa vad forskaren Judith Curry har skrivit om det:
  http://judithcurry.com/2013/09/27/95/
  Hon skriver även mycket annat som är intressant.

 • Anders Karlsson ställer tre svåra frågor och kallar det en enkel.
  – Kallare lär det på lång sikt och globalt inte bli.
  – Världshaven har inte något egentintresse i att bli varmare. Däremot finns något som heter kapacitans, som innebär en tröghet i kroppars förändrade temperatur. …Jag tror att du druckit kaffe eller ätit pizza nån gång.
  – Finns säkert formler för havens värmekapacitans. Fast jag kan dem inte. Vatten är också speciellt, eftersom det byter form vid temperaturer som s a s ligger inom den mänskliga sfären: vatten, ånga, snö och is. Kanske du känner till? Vattenformen, särskilt om det är varmt, tar också större plats, och det är en orsak till att havsnivån stiger. Ta en kik i fysikboken eller ett uppslagsverk!

  Frågan som Goran ställer är väl rätt onödig och mest till för att försöka väcka osäkerhet? Jag läste Currys blogg, och det är känns som samma visa där. Den enda som ger henne tillfredsställandesvar är hon själv. 🙂 IPCC-rapporten säger 95-100%. Varför undras inte om vad 100% betyder!

 • Goran, Judith Curry, hon är märklig men alla har rätt till en åsikt. Det kan förvisso vara sunt att ifrågasätta konsensus eftersom det sätter press på de som verkligen forskar på orsakerna till den globala uppvärmningen. Men med tiden så har hon förvandlats till en kelgris för republikanerna i USA av förståeliga skäl. Observera att hon inte motsätter sig global uppvärmning eller koldioxidens roll. Hon vill invänta 100%-ig konsensus vilket är en utopi som jag ser det.

  Läs den här http://www.skepticalscience.com/certainty-monster-vs-uncertainty-ewok.html

  Sen klistrar jag in den avslutande kommentaren i artikeln eftersom den egentligen är min förklaring till din ”fråga”. 😉

  ”Climate ”skeptics” often need to make a monster out of the uncertainty to avoid the fact that it often simply isn’t large enough to make their positions plausible. For the ”skeptics,” the fact that the remaining uncertainty is insufficient to cast serious doubt on the anthropogenic global warming theory or provide justification against taking action to reduce greenhouse gas emissions – that’s the real uncertainty monster.”

 • EJ, du tyckte Anders länk var intressant. Hästens mun i det fallet är Roy Spencer.
  Personligen tycker jag om när andra länkar till källor så att man tillåter andra att skapa en egen uppfattning. Eller visa länkar eller papper som visar motsatsen. Din personliga övertygelse är helt ointressant. Bloggformatet lämpar sig inte speciellt bra till längre utläggningar.

  Mig veterligt, på de år du har kommenterat här på bloggen så har du bara refererat till ett enda riktigt papper, det var skrivet av Dessler.
  Du gillade inte det givetvis.
  Att det är samma Dessler som sågat Roy Spencers slutsatser är du inte heller medveten om?
  Eller att samma Dessler sågade Becks arbete?

 • Det torde stå resonerande människor klart att om vi fortsätter att ta upp långtidslagrad (miljontals år) kol och olja bara för att sedan förbränna den under kort tid (100 år) så går det illa. Regeringar och bolag: Sluta gräv upp fossila bränslen för den lilla människan kan inte sluta upp med att elda dem.

 • Science, Svensmark har producerat experiment som stödjer hans teori redan 2007. Här är tex en publikation från 2013, https://dl.dropboxusercontent.com/u/51188502/PLA22068.pdf
  Listan du länkade till finns några enstaka rapporter med. Tex dimkammarexperimentet från 2007 finns inte med. Du får väl läsa hur de gjorde experimentet och göra om det själv.

  Trötter, jag har bland annat länkat till Svensmarks rapporter. De är inte oseriösa! Att du sedan har en egen uppfattning om vad du tycker är seriöst, dvs det som passar din trosinriktning, är ditt problem, inte mitt.

  Både Science och Trötter verkar tycka att den där chefredaktören som sa upp sin roll för han lät publicera Roys rapport är en bra kille. Roy publicerade en rapport där han sa att klimatmodellerna inte stämmer med verkligheten. Oavsett om detta påstående är sant eller inte kommer de som ägnat de senaste 20 åren med att ta fram dessa modeller bli ganska arga och gå till mothugg.

  Det är mycket möjligt Roy har fel, men säg att han faktiskt skulle ha rätt. Ska alla rapporter som inte följer gängse ”sanningen” automatiskt tas bort för att det blir så mycket klagomål? Ska det vara en fri vetenskap eller en censurerad?!?

 • Tack martin för ditt svar.Slutsatsen blir alltså att vi skall anpassa våra mänskliga aktiviteter så att vi får samma typ av klimat som de senaste 1200 tusen åren.Detta verkar inte bli så svårt,då temperaturerna under dessa 1200år varit både högre och lägre on nuvarande.Det måste finnas starka självreglerande krafter inbyggda i jordens atmosfär annars skulle det inte finnas ett utvecklat liv på vår planet.Det som tidigare slagit ut högre liv på jorden verkar vara större föremål från rymden.
  Till Fredrik du har rätt det blev mer än en fråga.Sedan skriver du att det kommer att bli varmare på jorden på långsikt.Du kan ha rätt globalt,men för oss i Sverige vet vi att det förmodligen kommer att komma en ny istid.Detta har skett med relativt jämna mellanrum.Ja jag har druckit kaffe och inmundigat pizza,men det har inte gjort mej helt säker på att vi får ett varmare klimat.När det gäller sambandet mellan kaffe och globaluppvärmning är experterna oense.Med vänlig hälsning Anders Karlsson.

  Martin: Ska och ska… Om vi inte anpassar oss efter fysiken och andra naturlagar så får vi leva med konsekvenserna. Precis som vanligt.

  Det finns ”självreglerande” krafter. Det kallas ”negativa återkopplingar”, dvs en återkopplingar som bromsar det som orsakade den initiala förändringen. Men det finns också positiva återkopplingar som förstärker den initala förändringen.

  Det som slagit ut liv med kraft har tex varit stora asterioder. Men de normala variationerna, tex istider som kommer och går, orsakades av variationer i av solinstrålning till följd av att jordens bana kring solen varierar.

  Skulle det bli en ny istid inom loppet av 200 år så tvivlar jag på att civilisationen som vi känner den idag skulle klara det. Människan som art skulle säkert överleva, men inte våra samhällen. Normala övergångar till/från istider tar för övrigt 5-10.000 år. Nu är vi på väg att göra lika stor förändring men det varma hållet inom loppet av 2-400 år. Vi får se hur det går.

 • EJ, du får gärna tro på en skapare, det har jag inget emot alls. Dem jag stör mig på är de som försöker konvertera andra till ”rätt” tro. Som du gjort i ett par år nu.

  Svensmark är mer seriös än vad du någonsin kommer att bli. Men det innebär inte att allt du dragit fram tidigare här inne bli mer seriöst.

  Du var ju neutral till Roy Spencer skrev du nyss och hade inte grävt ner dig i vad han gjort?
  Du har väl varit på wattsupwiththat.com igen antar jag när det gäller Svensmarks senaste? Du har tidigare länkat till realCO2 och liknande sajter som redan blivit avfärdade. Det ÄR oseriöst.

  Du har själv skrivit att du anser dig skriva vetenskapliga inlägg. Var då? 😉

 • Det finns hopp för vår jord!
  IPCC anger havsnivåhöjning i intervall under perioden 1900-2010 som slutar med 3,2 mm/år men som i snitt ger ca 1,7 mm/år.
  Sen drar de till med att i bästa fall så fortsätter dessa 3,2 mm/år och vi får ca 30 cm höjning till 2100.
  Samtidigt så anger de att det under perioden 1920-1950 var lika stor ökning som nu-3,2 mm/år.
  Går detta ihop-ja om det är en varierande utveckling!
  Varför skulle denna variation stoppa och hur troligt är det?

 • Jag förklarar med exemplen kaffe och pizza att kroppar har olika förmåga att behålla en viss temperatur-/energinivå. Det var inte ett inlägg i debatten, utan ett försök att få dig att förstå trögheten i havens temperaturförändring. Du verkade fråga om just det. Tror att mitt svar gick dig förbi, men du är säkert van vid sånt.

 • Kära Fredrik.Nu förstår jag precis hur uppvärmningen av havet fungerar.tack för all hjälp.Din tillgivne AK.

 • Ingen orsak. Kikade i min gamla fysikbok:
  Vattens kapacivitet är 4,19 kJ per kg (ungefär en liter). Det är energibehovet för att värma upp en(1) grad.
  Det finns ungefär 1,5 miljarder kubikkilometer vatten på jorden.
  En kub.kil. är 1000 miljarder liter.

  Så även om de senaste årens temperaturhöjningen i haven låter liten, handlar det om mycket sk*t vi människor pumpat ut.

Lämna ett svar till masco Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: